<div align="center"> <h1>POLONISTA</h1> <h3>strona o języku polskim, wypracowania, biografie pisarzy, gotowe prace, gramatyka, download</h3> <p>biografie pisarzy, pisarze, utwory, gramatyka, polski,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sciagacz.glt.pl" rel="nofollow">http://www.sciagacz.glt.pl</a></p> </div>